POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z niniejszą polityką prywatności chcielibyśmy poinformować wszystkich użytkowników naszej strony internetowej jakie dane osobowe są gromadzone w momencie korzystania z tej witryny, jak również w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy te informacje. Poniższe powiadomienie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych personalnych zgromadzonych na tej stronie, a nie przetwarzania danych na innych stronach internetowych. Strona ta należy do:

Polityka Prywatności obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.

JAKIE DANE GROMADZIMY

Odwiedzając naszą stronę zgadzasz się na przetwarzanie dwóch typów swoich danych osobowych:

 • Twoich danych dotyczących identyfikacji elektronicznej oraz informacji o tym w jaki sposób korzystasz z usług naszych stron partnerskich. Dane identyfikacji elektronicznej dotyczą czasu i daty poszczególnych wejść na naszą stronę, adresu IP użytkownika, rodzaju przeglądarki, z której skorzystałeś, aby uzyskać dostęp do naszej witryny internetowej, systemu operacyjnego jakiego obecnie używasz, unikalnych identyfikatorów urządzeń oraz informacji o Twojej sieci komórkowej.
 • Informacje o Twojej aktywności na stronach naszych partnerów dotyczą Twoich odwiedzin, rejestracji i brania udziału w grach i zakładach w ich witrynach. Ważne jest, aby pamiętać, że przetwarzamy te informacje na poziomie zagregowanym i nie będzie można w przyszłości powiązać ich z Tobą.

Aby przetworzyć wyżej wspomniane dane używamy plików cookie oraz podobnych technologii. Jeżeli chcesz dowiedzieć w jaki sposób używamy tzw. “ciasteczek” zapoznaj się z naszą Polityką Plików Cookie.

PODSTAWY PRAWNE DLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych służy tzw. uzasadnionemu interesowi jakim jest ulepszanie naszych produktów i usług w celu:

 • Dokonania pomiaru i udoskonalaniu efektywności kampanii reklamowych, które są wdrażane na naszej stronie
 • Polepszenia ogólnej wygody użytkowania naszej witryny
 • Opracowania i rozwinięcia treści na naszej stronie internetowej
 • Zabezpieczenia i utrzymania funkcjonalności witryny
 • Zapobiegania potencjalnym zagrożeniom
 • Szacowania naszych dochodów
 • Wykonania analiz i sporządzenia statystyk naszej strony

PODMIOT DANYCH I ADMINISTRATOR DANYCH

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO, podmiot danych jest określany jako ‘zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna’. Ponieważ przetwarzanie danych osobowych na naszej stronie dotyczy Twojej osoby automatycznie jesteś uznawany za ww. podmiot danych i jako taki możesz korzystać z praw gwarantowanych przez RODO.

Administrator danych jest osobą fizyczną lub prawną (samodzielną lub w połączeniu z innymi podmiotami) i określa cele i sposób w jaki dane osobowe są lub będą przetwarzane. Jako że określamy cel i sposób przetwarzania Twoich danych osobowych na tej stronie jesteśmy dalej nazywani administratorem danych i jako taki jesteśmy zobowiązani do ochrony danych z najwyższą ostrożnością oraz zgodnie ze stosownymi przepisami o ich ochronie.

TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 • Uzyskiwanie dostępu, aktualizowanie lub usuwanie informacji, które posiadamy na Twój temat: Zawsze, gdy będzie to stosowne, możesz poprosić o dostęp do gromadzonych informacji na Twój temat, aktualizację lub też usunięcie swoich danych osobowych, które posiadamy.
 • Prawo do sprzeciwu: Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia swoich danych: Masz prawo domagać się otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Twój temat, w ustalonym, uporządkowanym, czytelnym dla urządzeń i powszechnie używanym formacie.
 • Prawo do ograniczenia: Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody: Masz również prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych personalnych w dowolnym czasie.
 • Prawo do złożenia skargi: Masz prawo złożyć skargę do lokalnego lub duńskiego urzędu ochrony danych, jeśli uważasz,że naruszone zostały Twoje ww. prawa. Duńska Agencja Ochrony Danych: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K;

Jeżeli w którymkolwiek momencie masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych na tej stronie, lub jeżeli chcesz przesłać nam żądanie dotyczące Twoich praw, prosimy o skontaktowanie się z nami drogą mailową:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kwestia, która ma dla nas szczególne znaczenie to dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dlatego też jesteśmy zdeterminowani ażeby zapewnić jak najskuteczniejszą ochronę powierzonych nam informacji. Stosujemy konieczne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Twoich danych personalnych przed przypadkową lub bezprawną utratą, kradzieżą, niedozwoloną modyfikacją, nieautoryzowanym upublicznieniem, udostępnieniem lub użyciem oraz przed wszystkimi nielegalnymi formami ich przetwarzania.

Ponadto, aby upewnić się,że Twoje dane są dobrze chronione, kontrolujemy to kto ma dostęp do informacji na Twój temat. Tylko upoważniony i odpowiednio wyszkolony personel ma wgląd w Twoje dane osobowe, ażeby w sposób kompetentny mógł wypełniać swoje obowiązki.

PODMIOTY TRZECIE

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim, które pomagają nam świadczyć i rozwijać nasze usługi ( np. dokonywanie analiz, ogólny rozwój, marketing).

W razie konieczności podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełniania powierzonych im przez nas zadań. W ramach RODO podmioty trzecie, które przetwarzają Twoje dane personalne przejmuje rolę przetwórcy tychże danych.

Wyżej wymienione podmioty są zaangażowane w proces przetwarzania informacji o użytkowniku zgodnie z odpowiednimi umowami o ochronie danych. Umowy te są sformułowane tak ażeby chronić Twoje dane personalne. Zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym.

Jesteśmy zobowiązani do nie przekazywania informacji, które nam powierzyłeś, żadnej organizacji ani żadnemu innemu krajowi, chyba że zastosowana będzie odpowiednia kontrola, zapewniająca bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Jeżeli będziemy do tego zobowiązani, możemy udostępnić Twoje dane władzom publicznym oraz organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOD)

Jak wspomniano w poprzedniej części, jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOD zapewniamy im należyty poziom ochrony, zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach o ochronie danych.

Kraje i odbiorcy, do których możemy przekazywać Twoje dane osobowe to:

 • Państwa, które dysponują odpowiednim poziomem ochrony danych, zatwierdzonym przez Komisję Europejską. O państwach, które posiadają odpowiedni i usankcjonowany poziom ochrony możesz dowiedzieć się więcej tutaj.
 • Odbiorca w kraju, który wg. Komisji Europejskiej nie posiada odpowiedniego poziomu ochrony danych. W takim przypadku wykorzystamy umowy, które obligują odbiorcę do ochrony Twoich danych personalnych według takich samych zasad i norm jakie mają moc prawną w EOG, oraz do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wymaganych przez RODO, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Istnieje możliwość,że niniejsze ustalenia będą zmodyfikowane lub uaktualniane w przyszłości.

Aktualizacja może dotyczyć kluczowych lub pomniejszych modyfikacji. Istotne zmiany mogą mieć wpływ na prawa i obowiązki użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. jeśli opracujemy nowy cel przetwarzania danych lub uruchomimy nową usługę na naszej stronie internetowej). Z drugiej strony, jeżeli będziemy zmuszeni dokonać poprawek w kwestiach gramatycznych lub językowych, wówczas mogą wystąpić drobne zmiany, które nie będą miały jednak wpływu na Twoje prawa i obowiązki dotyczące przetwarzania danych personalnych. Jeśli pojawią się zasadnicze modyfikacje, zostaniesz odpowiednio powiadomiony z wyprzedzeniem, abyś mógł poświęcić czas na ich zweryfikowanie zanim zostaną wprowadzone w życie.

18+ | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje regulamin | Treści marketingowe