Szara strefa w branży hazardowej online sięga już ponad 50%

Jak podają szacunki raportu EY za 2021 rok, szara strefa obrotów hazardu online to już 51% całego rynku kasyn i zakładów bukmacherskich online. To bardzo złe wiadomości zarówno dla Skarbu Państwa, jak i dla polskich graczy.

Raport stanu branży bukmacherskiej w Polsce

W grudniu 2022r. pojawił się raport firmy doradczej EY wraz z opracowanym specjalnie modelem ekonomicznym do zbadania zakresu szarej strefy rynku hazardowego online w Polsce. Model zakłada rozdzielenie badania rynku kasyn online i zakładów bukmacherskich, dzięki czemu otrzymany na podstawie badań panelowych obraz jest bardziej przejrzysty i pozwala na wyciąganie bardziej miarodajnych wyników. Okazało się – bazując na badaniu EY – że szara strefa hazardowa online wygenerowała w 2021 roku 27,7 miliarda złotych (!), co stanowiło zarazem 51% obrotów na polskim rynku. Przychody netto szarej strefy (przychody z gier hazardowych minus wypłacane do graczy wygrane) oszacowano na 1,5 miliarda złotych, czyli 33,3% rynku online w Polsce.

Stowarzyszenie na rzecz likwidacji szarej strefy zakładów wzajemnych w Polsce “Graj Legalnie”

Raport EY powstał na zlecenie Stowarzyszenia na rzecz likwidacji szarej strefy zakładów wzajemnych w Polsce “Graj Legalnie”. Głównymi celami Stowarzyszenia są zapewnienie warunków prawnych i organizacyjnych do funkcjonowania branży bukmacherskiej zgodnie ze standardami uczciwej konkurencji oraz ochrona rynku przed nielegalną i nieuczciwą konkurencją. Ważne jest dla niego także budowanie pozytywnego wizerunku branży bukmacherskiej w społeczeństwie, co idzie w parze z ujawnianiem i zwalczaniem szarej strefy hazardowej w Polsce.

– Raport (…) potwierdza, że sektor ten w połowie jest w rękach międzynarodowych graczy świadczących usługi poza polskim prawem. O ile nowelizacja z 2017 roku wyraźnie poprawiła sytuację w sektorze, to nadal nie można uznać, że problem szarej strefy został zażegnany. Legalna część branży od lat apeluje o wprowadzenie bardziej zdecydowanych działań wobec firm działających poza polskim prawem, w tym skuteczniejsze blokowanie nielegalnych witryn internetowych oraz płatności na ich rzecz. – mówi Paweł Sikora, prezes Stowarzyszenia Graj Legalnie. – Z posiadanych przez Stowarzyszenie informacji wynika, że spotykamy się z brakami kadrowymi w służbie celno-skarbowej, a dodatkowo, że brak jest skutecznych narzędzi prawnych do egzekwowania naruszeń prawa.

Wskazuje przy tym, że np. na Malcie czy w Wielkiej Brytanii działają specjalne organy regulacyjne (MGC – Malta i UKGC – Wielka Brytania) skupione wyłącznie na licencjonowaniu, regulowaniu, kontrolowaniu i wspieraniu osób i podmiotów prowadzących działalność hazardową, co uważa za dobre rozwiązanie.

Szkodliwa szara strefa

Na rynku gier hazardowych online szara strefa odnosi się do gier i zakładów organizowanych bez wymaganych zezwoleń. Brak rejestracji tych transakcji przez nielegalnych operatorów pozwala im uniknąć opodatkowania i w ten sposób uzyskać korzyści finansowe, ze szkodą dla sektora finansów publicznych oraz legalnie działających podmiotów, które są narażone na nieuczciwą konkurencję. Jak podaje Stowarzyszenie “Graj Legalnie”, występowanie szarej strefy w Polsce niesie ze sobą istotne konsekwencje gospodarcze oraz społeczne. Mogą one objawiać się m.in. gorszą sytuacją sektora finansów publicznych, zaburzaniem konkurencji na rynku, mniejszą ilością lub niższą jakością dóbr publicznych oraz osłabieniem wzrostu gospodarczego.

18+ | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje regulamin | Treści marketingowe